Skip to content

Vuosikokous 2017

Jari Haapa-aho

Lauantaina 28.1.2017 Sanaristikkoseura Sanasepot ry:n vuosikokous Helsingin Yliopistolla keräsi runsaan osanoton. Varmasti osasyinä mielenkiintoon olivat kokouskutsussa mainittu sääntömuutos ja Ristikko SM:n siirtyminen vuodella eteenpäin. Niin tai näin, joka tapauksessa kokouksessa oli paikalla yli 30 seuran jäsentä, vaikka moni vakiokävijä olikin poissa ylivoimaisen esteen vuoksi.

Harmiksemme Helsingin yliopisto oli seuraltamme lupaa kysymättä vaihtanut kokoustilamme aikaisempaa pienempään ja vieläpä lyhentänyt kokoontumisaikaamme entisestään. Istumapaikat olivat kirjaimellisesti kortilla, ja kaksi hallituksen jäsentä istuikin koko kokouksen ajan lattialla,eikä syynä ollut todella puutteellinen ilmastointi. Toki tuo hapen puute osaltaan vaikutti siten, että kokous tuntui aikaisempiakin kokouksia pidemmältä.

Kokous poikkesi muutenkin jonkin verran aikaisemmista, sillä vuosikokouksen puheenjohtajana yleensä toimiva Antti Skyttä ei päässyt paikalle. Puheenjohtajana toimi allekirjoittanut lukuun ottamatta pykälää, jossa käsiteltiin vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle. Tuon ajan puheenjohtajana toimi Erkki Vuokila.

Vuosikokouksessa käsiteltiin normaalit sääntömääräiset asiat. Siis mennyt vuosi 2016 ja alkanut vuosi 2017. Pyrin tässä jonkin verran valottamaan niitä käydyn kokouksen pohjalta.

Seuramme on viime vuosien aikana joutunut kovasti tekemään työtä säilyttääkseen merkittävän toimijan asemansa ristikkoihmisten joukossa. Tuo vaikuttavuus syntyy tietenkin laadukkaan toiminnan lisäksi jäsentemme aktiivisuudesta ja määrästä. Nopeasti digitaalistuva maailmamme on tunkenut jokaiseen kotiin niin, että hieman hidastempoisemmat harrastukset ovat olleet melkoisessa puristuksessa. Useana vuonna Sanasepot on kärsinyt lievästä jäsenmäärän pienenemisestä, mutta nyt voitiin kokouksessa todeta, että meitä oli jonkin verran edellisvuotta enemmän. Yli tuhat jäsentä ei ole pieni yhdistys Suomen yhdistyskartalla. Kun henkilöjäsenten lisäksi yhteisöjäseninämme ovat maamme merkittävät ristikkojulkaisijat, nostaa se vaikuttavuutemme todella suureksi. Toimintamme on lisäksi aidosti valtakunnallista.

Mennyt vuosi 2016 on seurassamme aktiivisen toiminnan täyttämä. Perinteisen paikalliskerhotoiminnan lisäksi myös Sanasepot on yrittänyt päästä mukaan sosiaaliseen mediaan ja onnistunutkin aivan kohtuullisesti. Seuran Facebook-sivuille on kertynyt runsas joukko tykkääjiä ja mainittakoon, että esimerkiksi viime vuoden ison tapahtuman, Piilosana SM:n alkuerien vastauksista suurin osa tuli verkkosivujemme kautta. Marraskuussa huipentunut Piilosana SM 2016 olikin aikamoinen menestys.

Paikalliskerhot järjestivät Sanaseppojen ristikkoaiheisen näyttelyn neljässä kirjastossa eteläisessä Suomessa.

Ristikkoakatemian toiminta oli aktiivista, ja entisten kurssien lisäksi aloitettiin täsmävalmennusprojekti, jossa saavutettiin tuloksia heti ensimmäisenä vuotena.

Taloudesta voi sanoa sen verran, että vaihteeksi seura teki positiivisen tuloksen. Tilikausi oli 1425,96 euroa voitollinen, mikä oli taloudesta vastaaville todella ilahduttava tieto.

Viime vuoden viimeisessä kokouksessaan seuran hallitus päätyi keskustelujensa päätteeksi siihen, että yritämme muuttaa ajatteluamme hallitustasolla projektiajattelusta toiminta-ajatteluun. Tämän johdosta toimintasuunnitelma rakennettiin uudella tavalla, jossa painopistealueita on neljä: omat mediat, paikalliskerhotoiminta, Ristikkoakatemia ja kilpailutoiminta.

Esityslistalla olleet sääntömuutosesitykset koskivat niiden päivittämistä vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä ja yhteiskuntaa. Muutoksia esitettiin viiteen sääntöjemme pykällään. Pykälän 7 muutosehdotus koskien kokoukseen osallistumista teknisten apuvälineiden kautta jakoi mielipiteitä niin, että asia palautettiin hallituksen valmisteluun. Muut muutokset hyväksyttiin kokouksessa yksimielisesti. Etäosallistumisasia käsitellään vuosikokouksessa 2018.

Vuosikokouksissa kestokiinnostuksen kohteita ovat henkilövalinnat. Niin tietysti olivat nytkin. Viime vuosina vaihtuvuus on ollut aika vähäistä. Tekisi mieli sanoa että onneksi, ja sanonkin. Tämä sen vuoksi, että Sanaseppojen toiminta on ollut melkoisessa uudistamiskierteessä, jossa tietynlaisella väliaikaisella jäsenten pysyvyydellä on ollut helpompi toimia. Tällä kerralla vuosikokous teki yksimielisesti hieman laajempaa rotaatiota. Erovuorossa varsinaisista hallituksen jäsenistä olivat Tapio Eerola ja Jorma Tuovinen. Heidän tilalleen valittiin vuoden varajäsenenä toiminut Sakari Pajakoski ja ihan uutena Titta Kivikko. Toinenkaan varajäsenistä Heljä-Maija Vanhanen ei enää tehtävässään jatkanut, joten uusiksi varajäseniksi valittiin Eeva Väisänen ja Pauli Saarinen. Mainittakoon että Tapio Eerola ja Heljä-Maija Vanhanen olivat yhtämittaisesti hallituksessa joko varsinaisina tai varajäseninä 18 vuotta, joten monta kokousta ovat istuneet puhumattakaan muista tehdyistä asioista. Kiitokset näistä hämmästyttävistä suorituksista!

Alkanut vuosi 2017 poikkeaa aikasemmista parittomista vuosista siinä, että Ristikko SM ei tänä keväänä toteudu. Sanasepoista johtumattomista syistä suomenmestaruudesta kisataan seuraavan kerran vasta keväällä 2018. Aivan ilman mitään kisoja vuosi ei kuitenkaan mene. Koululaisille suunnattu ns. 8-kisa on tätä kirjoitettaessa täydessä käynnissä. Niin monesta koulusta äidikielen opettajat ovat oppilaansa mukaan ilmoittaneet, että ei ole syytä huoleen harrastukseme loppumisesta. Nykykoululaisten joukosta tuntuu jatkuvasti löytyvän kovatasoisia ristikkoharrastajia, vaikka joskus näyttää siltä, että käteen on kasvanut kiinni kännykkä.

Paikalliskerhotoimintaan panostetaan tänäkin vuonna. Yhteyshenkilötapaaminen on jälleen suunnitelmissa ja toiveissa tietenkin kirjastoyhteystyön lisääminen kautta Suomen.

Ristikkoakatemia tavoittelee jälleen laatija- ja ratkojakursseja ohjelmaansa. Samoin tutkimushanketta yhdessä Helsingin ja Oulun yliopistojen kanssa edesautetaan kaikin keinoin.

Seuran talous voisi toki olla vahvemmallakin pohjalla, mutta ainakin vielä tämä vuosi mennään entisillä jäsenmaksuilla.

Arkiston digitointia jatketaan. Mikäli paikalliskerhoilla löytyy sellaista materiaalia, joka on arkistoimisen arvoista, kannattaa ottaa yhteys hallituksen jäseniin. Vuosikokouksen jälkeen oli vuorossa tärkeäksi muodostuneet kokousjatkot ravintola Belgessä. Siellä keskutelu olikin sitten kiireettömämpää.