Skip to content

Juha Hyvönen: Sanaristikko ennen sen keksimistä?

Arthur Wynne laati maailman ensimmäisen ristisanatehtävän “sanaristi”, joka julkaistiin New York World -lehden sunnuntainumerossa 21.12.1913.

Julkaistu Sanaseppo-lehden numerossa 2/1999

Suomalaisetkin sanasepot tietävät melko hyvin, että Arthur Wynne laati maailman ensimmäisen ristisanatehtävän “sanaristi”, joka julkaistiin New York World -lehden sunnuntainumerossa 21.12.1913.

Will Shortz

Mutta vuonna 1988 kirjoitti Games-lehden silloinen päätoimittaja Will Shortz lehden syyskuun numeroon artikkelin, jossa esitettiin, ettei Wynne ehkä ollutkaan sanaristikon keksijä.

Artikkelin mukaan jo 1800-luvulla oli risteävistä sanoista muodostuvia sanatehtäviä, joita kutsuttiin sanakuvioiksi (word form). Niissä risteävät sanat olivat jonkin yksinkertaisen geometrisen kuvion muodossa, kuten neliö tai vinoneliö (esimerkki alla):

     S
    B O A
   T A R V E
  K A N T A M A
   A J U R I
    O M A
     A

Shortz ei artikkelissaan mainitse, miten näitä sanakuvioita ratkottiin vai oliko tehtävänä laatia erilaisia kuvioita.

Mikä on sanaristikko?

Sanakuviot eivät artikkelin mukaan ole ristikoita. Perusteluksi esitetään “yleisesti ymmärretty asia”: ristikot muodostavat monimutkaisempia kuvioita ja joillakin vaaka- tai pystyriveillä on ainakin kaksi sanaa (sanakuvioissa perinteisesti vain yksi). Määritelmän mukaan tämän Sanasepon sivulla 18 ei ole ristikoita [vaan sanakuviotehtäviä].

Varhaisimman tehtävän, joka täyttää nämä ristikon määritelmät, Shortz on löytänyt vuoden 1904 syyskuun The People’s Home Journal -lehdestä. Vaikka tehtävässä ei olekaan ruudukkoa, täyttää se esitetyn määritelmän ehdot.

Asiaa tiedusteltiin kymmeneltä amerikkalaiselta ristikkoasiantuntijalta. Kuusi heistä piti tehtävää sanaristikkona, neljän mielestä se ei ole ristikko. Perusteluina mainittiin se, että Wynnen käyttämät mustaruudut ja ruudukko vasta tekisivät tehtävästä ristikon. Toinen perustelu oli se, ettei Wynne todennäköisesti ollut nähnytkään Blended Squares -tehtävää, joten sillä ei ollut vaikutusta ristikon kehitykseen.

Ilmiselvä sanaristikko

Ruudukko mustine ruutuineen on kuitenkin vain apuväline sanojen risteämisten hahmottamiseksi. Tehtävän sisäiseen logiikkaan sillä ei ole vaikutusta. Eikä siihen vaikuta se, onko tehtävällä ollut ristikoiden kehityksen kannalta merkitystä.

Wynnelle itselleen hänen kehittämänsä ristikko oli varmaankin uusi, mutta koska logiikaltaan täysin vastaavia tehtäviä oli julkaistu yli yhdeksän vuotta ennen Wynnen ristikkoa, ei hänen ristikkonsa ollut ensimmäinen.

No. 1. — BLENDED SQUARES.

   1  2  3    7  8  9

   4  5  6   10 11 12

  13 14 15 16 17 18 19

      20 21 22

  23 24 25 26 27 28 29

  30 31 32   36 37 38

  33 34 35   39 40 41

WORDS OF SEVEN LETTERS: 3–35, to mislead or speak dishonestly; 7–39, exercising care and wisdom; 13–19, on account of; 23–29, prominent or famous.

WORDS OF THREE LETTERS: 1–3, vexed; 4–6, mineral rock; 1–13, a noisy crowd; 2–14, part of the verb “to be”; 7–9, a block of writing-paper; 10–12, to regret; 8–18, abbreviation for Austria; 9–19, a river in Scotland; 16–26, the name of a girl; 20–22, the extremity; 23–33, a space of time; 24–34, encountered; 30–32, abbreviated title for a clergyman; 33–35, devoured; 28–40 and 36–38, an island in the Grecian archipelago;29–41 and 39–41, part of the foot.

Ensimmäinen ristisanatehtävä vai ei?
Tämä sanakuviotehtävä julkaistiin syyskuussa 1904 The People’s Home Journal -lehdessä.