Skip to content

Vuosikokoukous 2024

Sanaseppojen vuosikokous järjestettiin parin edellisen vuoden tapaan Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Kokouksessa oli paikalla 16 seuran jäsentä. Aluksi hoidettiin muodollisuudet ja kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Elina Rosenberg. Koska Elina oli esteellinen pykälän 6 kohdalla, valittiin puheenjohtajaksi tämän pykälän ajaksi Antti Skyttä. Kokouksen sihteerinä toimi seuran sihteeri Tuomo Sajaniemi.

Aluksi tutustuttiin seuran tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen. Vuoden 2023 aika seurassa tapahtui paljon uutta. Verkkosivut uudistettiin täysin ja niiden yhteyteen perustettiin verkkokauppa. Verkkokauppaa varten myös teetettiin erilaisia Sanasepot-logotuotteita, joita myytiin vuoden aikana myös erilaisissa tapahtumissa. Tuotteiden säilytystä varten vuokrattiin myös toinen varastotila arkiston kanssa samasta paikasta. Tapahtumia ja käteisen käytön vähenemistä silmällä pitäen seuralle hankittiin myös Zettle-korttimaksupääte. Tämä olikin kannattava hankinta, koska kaksi kolmasosaa tapahtumissa tehdyistä maksuista tehtiin kortilla. Lisäksi keväällä perustettiin uusi paikalliskerho Ouluun. Totutusti toteutettiin myös seinäkalenteri, mutta sen tekijäkuntaa uudistettiin. Kalenterin teknisestä toteutuksesta aikaisemmin vastannut Tuomo Sajaniemi siirsi osaamisensa ja vastuun kalenterin toteutuksesta Pasi Paavilaiselle ja Elina Rosenbergille. Tehtävien osalta vastuu siirtyi Jari Haapa-aholta Antti Ylöselle.

Tilinpäätöksestä selvisi, että seura teki suunnitellusti tappiollisen tuloksen. Tilikauden tappio oli 5248,93 €, mikä poikkeaa talousarviosta noin 1200 euroa. Tähän vaikuttivat eniten toisen varastotilan vuokraaminen ja varastohyllyjen hankkiminen sinne. Lisäksi matkakulut olivat talousarviota isommat. Käytettävissä olevat varat tilinpäätöksessä olivat 14 165,68 €. Tämän jälkeen luettiin vielä toiminnantarkastajien lausunto. Näiden esittelyiden jälkeen Antti Skyttä otti kokouksen puheenjohtajuuden ja hänen johdollaan kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle.

Sitten suunnattiin katse kohti tulevaa ja tämän vuoden toimintaa. Uutena asiana tälle vuodelle on aloittaa audioarkiston kerääminen seuran ja suomalaisten sanaristikoiden historiasta ja mahdollisesti aloittaa myös podcastin julkaiseminen. Tarkoituksena on tehdä seuraa ja sanaristikoita tämän avulla tutuksi. Seura osallistuu kesäkuun lopulla muutaman vuoden tauon jälkeen Sastamalassa järjestettäville Vanhan kirjallisuuden päiville. Tarkoituksena on tuoda seuraa esille ja vanhojen lehtien myynnin lisäksi houkutella seuraan uusia jäseniä. Vuonna 2024 seura järjestää kaksi kilpailua, Koululaisten ristikko SM sekä Piilosana SM. Näistä Koululaisten ristikko SM on tätä kirjoittaessa jo välierävaiheessa ja Piilosana SM järjestetään 20.4. Tikkurilan lukiossa. Talousarviosta ja vertailusta edellisiin vuosiin nähtiin, että lehden paino- ja postituskustannukset ovat nousseet jatkuvasti ja tämän odotetaan jatkuvan myös vuonna 2024. Tämä oli suurimpana syynä siihen, että hallitus esitti jäsenmaksun korotusta molemmissa maksuluokissa kahdella eurolla. Näin ollen jäsenmaksut vuodelle 2024 olisivat 26 ja 22 euroa. Tästä huolimatta lähdettiin siitä, että seura tekee vuonna 2024 noin 2000 euroa tappiota. Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman, talousarvion sekä hallituksen ehdotuksen jäsenmaksujen korotuksesta.

Seuraavaksi siirryttiin hallituksen kokoonpanoon. Erovuorossa hallituksen varsinaisista jäsenistä olivat Tuomo Sajaniemi ja Pasi Paavilainen, heidät molemmat valittiin uudelle kolmivuotiskaudelle. Varajäsenet menivätkin sitten kokonaan uusiksi, kun aikaisemmin varajäseninä toimineiden Marko Rosenbergin ja Juha Kukkosen tilalle valittiin Heli Kärkkäinen ja Riitta Rustari. Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin uudelleen Jyrki Haapala ja Pekka Joutsi sekä varajäseniksi Auli Tornberg ja Heljä-Maija Vanhanen.

Kokouksen viimeisenä asiana käsiteltiin hallituksen esittämä sääntömuutos. Muutos koski sääntöjen pykälää 3, jonka viimeinen virke kuului aikaisemmin:

“Alle 18-vuotiaan ja 65 vuotta täyttäneen varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on pienempi kuin muun varsinaisen jäsenen jäsenmaksu.”

Hallitus esitti siihen seuraavaa muutosta:

“Alle 18-vuotiaan, opiskelijan tai 65 vuotta täyttäneen varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on pienempi kuin muun varsinaisen jäsenen jäsenmaksu. Hallitus päättää siitä, millä tavoilla oikeus alennettuihin jäsenmaksuihin todennetaan ja hyväksytään. Jos varsinainen jäsen ei pyydettäessä todista oikeuttaan alennettuun jäsenmaksuun, hänen tulee maksaa alentamaton jäsenmaksu.”

 Tämän sääntömuutoksen taustana oli pyrkimys hankkia seuran jäseniksi aikaisempaa nuorempia ihmisiä, koska viime vuosina 65 vuotta täyttäneiden jäsenten osuuden lisääntyminen jäsenistöstä on jatkanut tasaista kasvuaan. Kokous hyväksyi sääntömuutoksen.

Kokouksen jälkeen siirtyi lähes koko kokouksen osallistujajoukko viettämään jatkoja Ravintola 10.kerrokseen. Keskustelu kävi vilkkaana, ruoka maistui ja ikkunoista avautuvia näköalojakin ehdittiin ihailla. Ja koska kyseessä ovat Sanasepot, ratkottiin totta kai myös ristikkoa. Kiitoksia kaikille mukavasta päivästä.

Vuosikokouksen pöytäkirja 2024